Opšti uslovi kupovine

Opšti uslovi kupovine

Poštovani,

Uslovima kupovine definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

Opšti uslovi

1. Nakon prijema narudžbine putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu kada su u pitanju novi kupci ali je moguće da Vas pozove i ako ste već kupovali kod nas. Kupcu na e-mail stiže i potvrda porudžbine a na sajtu kupac može pratiti i u kojoj je fazi njegova porudžbina.
2. Nakon potvrde porudžbine od strane kupca, porudžbina je neopoziva.
3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.
4. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde porudžbine.
5. Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbe.
6. U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama ćete biti obavešteni prilikom telefonske potvrde narudžbe.

Garancija kvaliteta:

Rick´s Technology d.o.o. garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu. U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snosi Rick´s Technology d.o.o. Potrebno je da proizvod vratite u originalnom pakovanju sa računom. Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe. Većina naših proizvoda koje nudimo na ovom sajtu nisu tehničke prirode. Za takve proizvode defekti se mogu uočiti odmah po prijemu, pred predstavnikom kurirske službe.  Sva kasnija oštećenja su posledica nepravilne upotrebe ili istrošenosti i Rick´s Technology d.o.o. ne snosi odgovornost za te postupke. Za robu tehničke prirode može doći do otkaza i u toku eksploatacije a kupac se u tom slučaju obraća ovlašćenom serviseru navedenom u garantnom listu.

Reklamacija u trenutku prijema ili prvog puštanja u rad: - da je isporučeni proizvod oštećen, nekompletan ili da ne odgovara specifikaciji ili projektovanoj nameni (ovo morate utvrditi na licu mesta, ispred kurira proveriti robu i odmah reagovati. Ako kurir napusti mesto isporuke, a Vi prijavite neispravnost kasnije ili nekompletnost pošiljke – razlikuje se račun i ono sto imate u paketu – reklamacija neće biti uvažena) - da je proizvod u trenutku prijema ili prvog puštanja u rad neispravan – u ovom slučaju morate odmah obavestiti ovlašćeni servis za proizvod koji ste poručili ukoliko je on tehničke prirode (podatke o ovlašćenom servisu pronaći ćete na garantnom listu koji ste dobili uz proizvod koji ste poručili). Ukoliko ne postoji garantni list odmah pozivate Rick's Technology d.o.o. na telefon: 021/6-722-720.

Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda u garantnom roku.

U tom slučaju, proizvod isključivo šaljete u servis na onu adresu koja je upisana na garantnom listu (tu se nalazi kontakt telefon i adresa ovlašćenog servisa koji Vam može rešiti kvar). Svako slanje proizvoda na drugu adresu (koja ne piše na garantnom listu koji ste dobili uz proizvod) se ne prihvata i proizvod gubi garanciju.

Prilikom prijema robe koja nije ispravno funkcionisala u trenutku prijema tj prvog puštanja u rad, osoblje servisa je u obavezi da pre nego što izvrši zamenu robe odnosno vrati kupcu novac, proveri navode reklamacije kupca i kompletnost reklamirane robe.

Rok za povraćaj novca i utvrđivanje verodostojnosti onoga što je kupac naveo prilikom vraćanja robe je 21 radni dan od prijema robe na servis. Nakon toga, ovlašćeni servis za taj proizvod donosi odluku da li će se kupcu dati nov proizvod ili će se izvršiti povraćaj novca.

Reklamacije na funkcionalnu ispravnost proizvoda u trenutku prijema ili prvog puštanja u rad, biće prihvaćena samo ako se reklamirana roba vraća kompletna, neoštećena, u originalnoj ambalaži i ako je ovlašćeni serviser potvrdio navode kupca.

Tehnička roba šalje se na adresu ovlašćenog servisera a ostala roba na adresu Rick´s Technology d.o.o. sa koje ste i primili robu.

Sve ostale reklamacije vezane za tehničku robu, osim reklamacije na funkcionisanje proizvoda u trenutku prijema ili prvog puštanja u rad, podležu pod opšte i posebne uslove navedene u garantnom listu.

Prilikom reklamacije robe u garantnom roku, kupac je dužan:

- da reklamirani proizvod na servis donese u originalnoj ambalaži i u servis naznačen na garantnom listu.
- da prodavcu/serviseru podnese na uvid original garantnog lista i račun o kupovini.
- da prodavcu/serviseru iznese precizan opis funkcionalne neispravnosti i opis uslova i sredine u kojoj je proizvod radio kada je došlo do nedostatku u frunkcionisanju istog.
- nakon toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija od ovlašćenog servisa gde je i ostavio proizvod.

Povraćaj robe se koristi isključivo u slučaju reklamacije, usled neispravnosti ili oštećenja uređaja, odnosno u cilju servisiranja istog i ne može se izvršiti u druge svrhe. U slučaju da je kupac koristio uređaj, ako je uređaj otvaran, i nakon određenog vremena nije zadovoljan radom, tj. očekivao je mnogo više od naručenog uređaja povraćaj novca, zamena proizvoda ili povraćaj istog nije moguća.

Rick´s Technology d.o.o.  zadržava sva prava promene cene proizvoda; pa ako ste poručili uređaj po jednoj ceni i sa tom cenom ste ga primili na kuću adresu, a nakon toga je cena smanjena nemate prava na povraćaj novca.

Privatnost podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbu potrebni su nam ime Vaše ime i prezime, adresa, e-mail, broj telefona i broj mobilnog telefona. Ukoliko nemate oba telefona prilikom registracije u oba polja upišite isti telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbe.
Ukoliko želite da koristite servis e-mail novosti, potrebna nam je Vaša e-mail adresa. E-mail novosti slacemo jednom do dva puta mesečno. Ukoliko ne budete želeli da primate obaveštenja takve vrste, u svakom trenutku se možete ispisati i Vaša e-mail adresa biće izbrisana.
Prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.
Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

Saglasnost i promene uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani. 
Rick´s Technology d.o.o. se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima.